Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne. Część I

0%

 • Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne 
  Część 1

  W swoich działaniach inspirujesz się lokalnością? Chcesz wiedzieć, jak znaleźć i zidentyfikować zasoby dziedzictwa kulturowego w swoim otoczeniu? A może jesteś ciekawy, w jaki sposób je twórczo wykorzystać i chcesz poznać edukacyjne i animacyjne metody interpretacji dziedzictwa?

  Narodowe Centrum Kultury oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na cykl dwóch jednodniowych szkoleń, podczas których dowiesz się więcej o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym oraz przydatnych narzędziach pracy.

  Daty szkoleń:

  30 lipca (rekrutacja: od 2 do 16 lipca)

  27 sierpnia (rekrutacja: od 1 do 14 sierpnia)

  Uwaga!

  Na każde ze szkoleń prowadzona jest oddzielna rekrutacja. Pierwszeństwo udziału w drugim szkoleniu będą jednak mieli wszyscy zainteresowani uczestnicy pierwszego szkolenia.

  Na szkolenie zapraszamy pracowników instytucji kultury i organizacji, animatorów i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego w swoich działaniach.

  Prowadzący: Anna Czyżewska, Paulina Kobza (NCK), Anna Kozioł (NID), Katarzyna Sadowska-Mazur (NID)

  Miejsce prowadzenia szkoleń: Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, ul. Prosta 69, Warszawa

  Liczba uczestników każdego szkolenia: 15 osób

   

  Cele szkolenia:

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz form jego ochrony;
  • Poznanie sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w działaniach kulturalnych;
  • Promocja dobrych praktyk i inspiracja;
  • Zaprezentowanie programów szkoleniowych i grantowych NCK i NID dotyczących włączania w działania zasobów dziedzictwa.

  Kompetencje, które zdobędzie uczestnik szkolenia:

  • Znajomość pojęć związanych z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym;
  • Znajomość podstawowych form ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce;
  • Umiejętność wyszukiwania i identyfikacji lokalnego dziedzictwa kulturowego;
  • Znajomość narzędzi edukacyjnych pozwalających na wykorzystywanie zasobów dziedzictwa w pracy animacyjnej;
  • Znajomość teorii interpretacji dziedzictwa i sposobów na wykorzystanie jej w działaniach kulturalnych.

  Koszt szkolenia dla uczestnika:

  100 zł netto (123 zł w przypadku braku zwolnienia z VAT).

  W cenę wliczone są:

  • Udział w szkoleniu
  • Catering (przerwy kawowe, obiad)
  • Materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu


  Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • wypełnić ANKIETĘ ELEKTRONICZNĄ, która dostępna będzie w dniach 2-16 lipca 2018 roku. 
  • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego i prawidłowo wypełnionego FORMULARZA na adres pkobza@nck.pl do 16 lipca 2018 roku. Oryginał formularza należy przesłać na adres NCK po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Bez formularza zgłoszenie uznajemy za niekompletne i nieważne.

  Przeczytaj REGULAMIN SZKOLEŃ 2018.

  Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

  • pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
  • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
  • dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej) oraz motywacja kandydata.   

  Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 17 lipca 2018 roku. 

  Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.

  Kontakt: Paulina Kobza, pkobza@nck.pl,  22 350 95 44

   

   
 • 1. Dane kontaktowe

 • 2. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Dane kontaktowe - województwo *

 • 4. Adres korespondencyjny

  Prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, na który prześlemy zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz paragon lub fakturę.
 • 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, stanowisko służbowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie i realizacji szkolenia Kadry Kultury przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 01-231, ul. Płocka 13. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w szkoleniu? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...